Xem tất cả 9 kết quả

Thuật ngữ Robot công nghiệp xuất hiện đầu tiên ở Mỹ do công ty AMF (American Machine and Foundry Company) quảng cáo, mô phỏng một thiết bị có dáng dấp và có một số chức năng như tay người được điều khiển tự động, thực hiện một số thao tác sản xuất.

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Robot Hàn Yaskawa MA3120

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Robot Mini

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Robot sơn Yaskawa EPX2050

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Robot xếp bao

Robot đóng gói và pallet

Robot xếp gạch

ROBOT CÔNG NGHIỆP

ROBOT YASKAWA MC2000 II

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Robot Yaskawa MH180

Robot đóng gói và pallet

Robot Yaskawa MPL800II