Xem tất cả 5 kết quả

Máy tiện CNC là một nhóm các loại máy công cụ thực hiện nguyên công tiện theo phương pháp lập trình điều khiển số Computer Numerical Control

Máy tiện CNC
Máy tiện CNC

MÁY CÔNG CỤ

Máy tiện CNC Tsugami