Xem tất cả 11 kết quả

Máy phay CNC là một nhóm các loại máy công cụ thực hiện nguyên công phay theo phương pháp lập trình điều khiển số Computer Numerical Control

Máy Phay CNC
Máy Phay CNC

GF AgieCharmilles

Máy phay CNC cao tốc GF

MÁY CÔNG CỤ

Máy phay CNC OKK

MÁY CÔNG CỤ

Máy phay ngang CNC OKK